LEGO Store Show Házirend

 

A rendezvény nyitva tartása: 10.00 - 19.00 óráig.


Belépés a rendezvényre:

 • A rendezvényre való belépésre kizárólag a szervezők által kijelölt beléptetési pontokon kerülhet sor.
 • A rendezvényre kizárólag a megváltott napijegyhez rendelt érvényességi időtartamban engedélyezett a belépés, illetve a rendezvényen való részvétel.
 • Az elővételben megvásárolt belépőjegyet a Szervező belépéskor karszalagra cseréli. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni, ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét. A karszalag másra át nem ruházható.
 • A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza.
 • A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.
 • A Rendezvény területére engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani a Rendezvényen. A Rendezvény megközelítéséhez javasolt a tömegközlekedési eszközök, valamint a taxi-szolgáltatás igénybevétele.


Magatartási szabályok, részvétel:

 • A látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a házirendnek, továbbá a befogadó helyszín házirendjének megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Szervező kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.
 • A látogatók tudomásul veszik, hogy a rendezvényről hang- és képfelvételt készíthet a szervező, ennek megfelelően a látogató a rendezvényen történő részvétellel hozzájárul arcának, megjelenésének rögzítéséhez és esetleges közléséhez. A LEGO Store Show vonatkozásában közzétett kép- és hangfelvételek miatt a látogatók semmilyen követelést nem támaszthatnak a szervezővel szemben.
 • A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a Szervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
 • A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni.
 • A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.
 • A Szervező a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
 • A talált tárgyak a térképen feltüntetett ponton megtalálható információs irodánál adhatóak le, az elveszett tárgyak után ugyanitt lehet érdeklődni.


Biztonság és elsősegély:

 • A rendezvényen résztvevők a rendezvény teljes ideje alatt segítségért fordulhatnak a rendezvényen kijelölt elsősegély-nyújtó pontokon szolgálatot ellátó személyzet tagjaihoz.
 • Amennyiben a rendezvény látogatója vagy látogatói veszélyhelyzetet (például tűzeset) vagy baleseti veszélyforrást észlelnek, arról a rendezvényen biztonsági szolgálatot ellátó személyzet valamely tagját vagy tagjait azonnal kötelesek értesíteni.
 • A Szervező nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben, a Szervezőnek fel nem róható, esetlegesen keletkező károkért.
 • A rendezvény területén tüzet gyújtani szigorúan tilos!
 • Tilos a rendezvény területére, a közbiztonságra veszélyes eszközöket behozni.


Egyéb:

 • Látogató a Házirendben nem szabályozott, általános biztonsági intézkedésekről a szervezőknél találhat további információkat, illetve a helyszín házirendje az irányadó.
 • A szabadtéri rendezvények mindig ki vannak téve szélsőséges időjárási helyzeteknek is. A szervezők folyamatos kapcsolatban állnak az Országos Meteorológiai Szolgálattal, így egy esetleges időjárási veszélyhelyzetről időben értesülnek, és erről a Látogatót tájékozatják.