LEGO® Store Tábor Házirend

A házirend betartása a Táborozók és a Táboroztatók közös érdeke azért, hogy mindannyiunk számára kellemesen és biztonságosan teljen a tábor

 

A táborban speciális nevelési igényű vagy mozgásában korlátozott gyermeket nem – kivételes esetben a szülőkkel és a pedagógusokkal előre leegyeztetetten – tudunk fogadni.


A Táborozó számára tilos:

 • A tábor területére, illetve a területén kívüli, szervezett foglalkozásokra vagy rendezvényekre behozni minden olyan tárgyat és anyagot, amelyek veszélyesek lehetnek az életre, egészségre és testi épségre, beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket.
 • Cigarettát, alkoholt, vagy más tiltott eszközt a táborba hozni!
 • A foglalkozás közben a csoportot, illetve a tábor területét a szakpedagógusok jóváhagyása nélkül elhagyni.
 • Más Táborozókat, vagy a pedagógusok testi épségét veszélyeztetni. A verekedés, a másik ember emberi méltóságának, testi épségének megsértése súlyos vétségnek nyilvánul, felelősségre vonást eredményez.
 • Más Táborozókat a turnus kellemes eltöltésében vagy a tanulásban szándékosan akadályozni.
 • Ékszerviselés sportfoglalkozásokon biztonsági okból tilos.


A Táborozó köteles:

 • Szülői nyilatkozattal rendelkezni arról, hogy egészséges és részt vehet a táborozásban. Ehhez mi nyújtunk egy előre elkészített formanyomtatványt, amelyet a Szülőnek csak alá kell írnia ahhoz, hogy a gyermek részt vehessen a táborban.
 • A jelentkezési lapon nyilatkozni bármilyen tartós vagy kezelés alatt álló betegségéről, étel- vagy gyógyszerérzékenységéről, allergiájáról.
 • Megőrizni és kezelni az előírásoknak megfelelően a tábor létesítményeit, felszereléseit, valamint az oktatás során felhasznált eszközöket valamint saját, a táborba hozott értékeit.
 • A Táborozó felelős a rábízott tárgyakért, ezek megrongálása, engedély nélküli elvitele kártérítési kötelezettséget von maga után. A táborhelyszínben okozott károk értékének megtérítésére
 • Ügyelni a tábor egész területének (folyosók, közös helyiségek, park) tisztaságára.
 • A Házirendjében található előírások betartására.


Értékek felügyelete:

 • A táborba nagyobb értékű tárgyak, felszerelések (pl. óra, ékszer, laptop, telefon, technikai eszközök) vagy készpénz hozatala megengedett, de a Táborszervezők felelősséget ezekért a tárgyakért nem vállalnak.


Betegség vagy más okból történő visszamondás:

 • Amennyiben a táborozó a táborozás közben beteg lesz, vagy más okból nem tud részt venni a turnusban, a Táborszervezők mindent megtesznek, hogy a táborozót a legkevesebb veszteség érje, illetve a turnust másik turnusra cserélhesse. A vissza nem nyerhető költségek miatt a turnus díjának visszatérítésére nincsen mód. A visszatérítés mértékét a helyzettől és időponttól függően a táborvezetők határozzák meg.
 • Az utolsó turnusra jelentkezők esetében, a turnus kezdő napja előtti 2 héten kívüli lemondáskor a teljes összeget, 1 héten belül a jelentkezési összeg 50%-át, a turnus ideje alatt napi 4000 Ft-ot térítünk vissza.

 

A Házirend megsértése:

 • A Házirend többszöri, vagy egyszeri súlyos megsértése esetén a Táborozót a táborozásból kizárjuk és hazaküldjük.
 • A Házirend megsértése miatt való hazaküldés esetén a turnus díja részlegesen sem kerül visszatérítésre. A Házirend megsértése miatt való hazaküldés esetén fellebbezésnek helye nincs.

 

A Szülőknek lehetőségük van:

 • A táborban a Táborozót előre egyeztetett időpontban látogatni.
 • Kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszaikkal a Táborszervezőhöz fordulni.

 

Egyéb rendelkezések:

 • Minden, a Házirendben nem szabályozott kérdésben a tábort szervező cég, ill. a hatályos Ptk. rendelkezései érvényesek.
 • A tábor üzemeléséhez szükséges engedélyeket szülői kérésre a tábort szervező cég bemutat.
 • A jelentkezéskor megadott szükséges személyes adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával a tábor bizalmasan kezeli, a rendelkezéseknek megfelelően tárolja.
 • A gyermekekről készült képeket a weboldalon a szülők egyedi azonosítójukkal belépve tekinthetik meg. A képeket a szervezők marketing célokra felhasználhatják.
 • A Házirend a jelentkezési lap részét képezi. A táborozók és szüleik a jelentkezés elküldésével elismerik, hogy elolvasták, megértették és  rájuk vonatkozólag kötelező érvényűnek tekintik a tábor Házirendjét